[Hotel 3S] [Hotel 4S] [Hotel 5S]

สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้

วันแรก: กรุงเทพฯ - ฮาลอง

1. FD642 - 08.30 น. ถึงที่สนามบินนานาชาติ นอยไบ (Noi Bai) กรุงฮานอย เมืองหลวงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2. เที่ยวชมจัตุรัสบาดิ่งห์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสุสานของท่านโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้กู้ชาติ
3. ชมหนังสารคดี ลุงโฮ เพื่อทำความรู้จัก โฮมินห์ (ลุงโฮ) ผู้ที่ชาวเวียดนามให้ความรักและเคารพ พาชมทำเนียบประธานธิบดีและบ้านไม้ของลุงโฮ

4. ชมวัดเสาเดียว วัดอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองฮานอย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ราชวงศ์ลี้ เพื่อบูชาเจ้าแม่กวนอิม
5. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง Sen Buffet - 150 อย่าง พร้อมเครื่องดื่ม (ทัวร์อื่นไม่มี)

6. ชมวิหารวรรณกรรมวันเหมียว (The Temple of Literature) เป็นมหาลัยแห่งแรกของเวียดนาม อายุเกือบพันปี

7.เดินทางสู่อ่าวฮาลอง ระยะทาง 170 ก.ม. ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตในปัจจุบันของชาวเวียดนาม บริการ กาแฟ ไมโล ขนมพื้นเมืองฟรี เบยร์-โค้กเย็น (ทัวร์อื่นไม่มี)

8. ระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตถกรรมเวียดนาม สินค้างานไม้และงานเซรามิคคุณภาพดีที่ผลิตจากฝีมืออันปราณีต
9. รับประทานอาหารมื้อเย็น Setmenu Seafood เต็มรูปแบบ-พร้อมเบียร์ท้องถิ่น"ลารู" (ทัวร์อื่นไม่มี)

10. ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนไนท์ บาซ่าร์ (Night Market) ตลาดใหญ่ราคาค้าส่ง ริมชายหาด

11. เช็คอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย Newstar Halong Hotel 3* - Free Wifi
โรงแรมฮาลอง

วันที่สอง: ฮาลอง – ฮานอย

1. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
2. ชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านความงามของธรรมชาติ

3. ล่องเรือมังกร (สำเภาเวียดนาม ที่มีสไตล์การตบแต่งเป็นเอกลักษณ์และความสะดวกสบาย) ชมเกาะน้อยใหญ่ 1969 เกาะ ที่สลับและซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ – เหมาทั้งลำ – บริการ ชา กาแฟ ไมโลฟรี (ทัวร์อื่นไม่มี)

4. ชมถ้ำเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่างๆ

5. ชมหมู่บ้านชาวประมง ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงเวียดนาม

6. อาหารมื้อเที่ยงบนเรือ พิสูจน์ความสามารถการปรุงอาหารซีฟู้ดของเชฟเวียดนาม

7. ช่วงบ่าย เดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ใช้เวลาราวสามชั่วโมงครึ่ง พักผ่อนชมวิวบนรถ ระหว่างทางเข้าจุดพักรถ ลองชิมกาแฟ จีเจ็ด ขึ้นชื่อลำดับหนึ่ง และศึกษาดูงานเกี่ยวกับไข่มุกฮาลอง

8. ชมทะเลสาบคืนดาบและ วัดหง็อกเซิน สถานที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องถึงตำนานการสร้างชาติเวียดนาม ชมศาลบูชาของกษัตริย์ เจริ่น ฮึง ด่าว ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในยอดขุนพลระดับโลก

9. ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมส่งออกชั้นนำย่านถนนโบราณ 36สาย หลากหลายไปด้วยสินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋าถือสุภาพสตรี กระเป๋าหนังสุภาพบุรุษ รองเท้าหนัง รองเท้าผ้าใบ ผ้าไหมปัก รูปภาพที่ทำจากอัญมณี ขนมพื้นเมือง เครื่องเซรามิค ฯลฯ

10. ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นประจำชาติซึ่งถ่ายทอดความเป็นมา ประเพณีและวัฒนธรรมของเวียดนามผ่านตัวละครหุ่นกระบอกหลากสีสัน

11. รับประทานอาหารมื้อเย็น

12. เช็คอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย Larosa Hanoi Hotel 3* - Free Wifi
โรงแรมฮานอย

วันที่สาม: ฮานอย - กรุงเทพฯ

1. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
2. 6.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน มาถึงสนามบิน นอยไบ (Noi Bai Airport) ราว 07.10 น. FD643 เครื่องขึ้นเวลา 09.00 น. กลับไทยโดยสวัสดิ์ภาพ

-ขอราคารายการนี้- -ดาวโหลดรายการนี้-

Same: [QR301] [TG301] [VN301]