หลังเทศกาลเต๊ด (ตรงกับตรุษจีน ช่วง 27 Jan 17 - 01 Feb 17) เป็นเทศกาลไปวัดของชาวเวียดนาม ปกติหนึ่งปีคนเวียดนามไปวัดตอนต้นปีเท่านั้นและเน้นไปวัดมีชี่อเสียงดังหรือใหญ่อลังการเท่านั้น คนเวียดนามแห่กันไปวัดเป็นแสนเป็นล้านคนทำให้ทัวร์สำหรับช่วงนี้จะลำบากมาก
พอผู้คนหนาแน่นทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่น รถติด ล้วงกระเป๋า หลอกโกง หรือค้าขายฟันแพงมาก (เพราะทั้งปีมีเทศกาลครั้งเดียวเลยต้องฟันเต็มที่เท่าที่ทำได้) เทศกาลไปวัดของคนเวียดนามยาว 2 เดือนแต่ส่วนมากจะแน่นในเดือนแรกหลังปีไหม่ (เต๊ด - ตรุษจีน)
วัดที่ไม่ควรไป: (เป็นวัดที่ทัวร์ปกติจะจัดบ่อยแต่จะหลิกเลี่ยงพาลูกค้าไปช่วงเทศกาลคือ) (29 Jan 17 - 28 Feb 17)

  1. วัด บ๋ายดิ๋ง (Bái Đính - ฮาลองบก)
  2. วัด ทองแดง (Yên Tử - ฮาลอง)
  3. เจดีหอม (Chùa Hương - ฮานอย)

กดไลค์ให้เราทาง Facebook

ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม

ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม

ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม

ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม

ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม ฤดูเทศกาลของคนเวียดนาม