บริการกาแฟเครื่องดื่มและขนมบนรถหรือจุดพักรถ (ฮานอย-ซาปา)

บริการกาแฟเครื่องดื่มและขนมบนรถหรือจุดพักรถ (ฮานอย-ซาปา)