เป็นปีที่ 5 เวียดนามได้จัดงานวิ่งแข่ง "มาราธอน" ที่เมืองซาปา งานนี้ได้จัด 3 วัน 22-24 กันยา 2017 (ปี 2016 มีนักวิ่งมาร่วมงาน 1500 คน - มาจากหลายประเทศ)

ปัจจุบันซาปาปาเป็นสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกในรายการทัวร์ของทุกวันที่และเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่น่ารักที่สุดของปีที่ปาปา

กดไลค์ให้เราทาง Facebook

Marathon Sapa 2017

Marathon Sapa 2017

Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017 Marathon Sapa 2017

Marathon Sapa 2017