ช่วงปลายปี - จราจรเวียดนามแย่มาก

ช่วงปลายปีเป็นช่วงที่เวียดนามเกิดปัญหารถติดอย่างหนัก ทุกคนต้องออกจากบ้านเพื่อไปเตียมตัวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีไหม่ (ซื้อขายของฝากหรือตกแต่งบ้าน) ปกติจราจรเวียดนามวุ่นวายลำดับหนึ่งของโลกแล้ว แต่ช่วงปลายปี (ตรงกับตรุษจีน) จะวุ่นวายมากก่วาเดิม รถติดทุกเวลาในวัน (ปกติรถติดแค่ 7.00-9.00; 17.00-19.00)
รถติดอย่างหนักทำให้ทัวร์เที่ยวเวียดนามช่วงปลาปีจะลำบากมาก (ออกจากโรงแรมใช้เวลาเป็นชั่วโมงก่วาจะถึงสถานที่เที่ยวได้)
หากท่านมีกรู๊ปเดินทางเที่ยวเวียดนามช่วงปลายปีนี้ ขอระมัดระวังด้วยนะครับ (เป็นห่วงที่สุดคือรายการส่งสนามบินครับ)
กดไลค์ให้เราทาง Facebook

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี

จราจรเวียดนามช่วงปลายปี จราจรเวียดนามช่วงปลายปี